Doğal Afet Mağdurlarına İndirimli Nakliyat Hizmeti

Doğal afetler çeşitleri ve şiddetleri kapsamında önemine göre değişiklikler gösterir. Her bölgenin doğal afeti farklı farklıdır. Mesela Akdeniz Bölgesinin doğal afetleri; sel, heyelan, fırtına ve dondur. Türkiye genelinde doğal afetler dolu, sel, şiddetli yağışlar, yıldırım, çığ ve kar fırtınasıdır. Yavaş gelişen doğal afetlerin dışında ani gelişen doğal afetler vardır ki; engel olunamaz, can ve mal kayıpları yaşanır.

Doğal afet mağdurlarına indirim uygulamaktayız. Her zaman insanlarımızın yardımına koşmak ilk hedefimizdir. Afet ve acil durumlarda özel araçların kullanılması da gündemde olur ki; bunlar vinç, kepçe gibi nakliye sektörü için özel üretilmiş araçlardır. Bu aşama profesyonel anlamda nakliye safhası kapsamını ilgilendirir.

Ani Gelişen Doğal Afetler Nelerdir

  • Deprem
  • Sel
  • Toprak Kayması
  • Çığ

Doğal afetler insanların hayatlarını ve mallarını yok eden, canlarını kurtarsalar dahi mallarından olmaları nedeniyle ciddi acılar yaşatır. Bu nedenle doğal afetler öncesinde gerek hazırlıklar gerek planlamak, imkanları zorlamalar, hizmetlerde indirimlerle destek olunur. Bu destek afet lojistiği olarak tanımlanabilir.

Afet lojistiği, zarar görmüş insanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve mallarının kurtarılmasında destek sağlanmasıdır. Bu destek nakliye bazında dikkate alınırsa; iş akışı, depolanması, planlanması, uygulanması, kontrolü şeklindedir.

Afetlerin Özellikleri

Doğal afetlerde tür, şiddet, oluşan zaman, olduğu yer ve meydana getirdiği zarar özellikleridir. Bu özellikler kapsamında risk devamlı kontrol altında tutularak, bir planlama yapılarak, yaşanan zarar bir şekilde telafi edilme yoluna gidilir.

Afetler ekonomik sorunlara, insanlarda öncelikli olarak psikolojik sorunlara neden olur. Afet türlerine göre yaşanan yıkımlar ne kadar aza indirgenirse zararlar da azaltılabilir. Afetler öncesi hazırlık yapmak, müdahale etmek ne kadar uygulanıyorsa; afet sonrasında lojistik, nakliye anlamında faaliyetlerde uygulanmak zorundadır.

Bu zorunluluk planlama ile başlar, ilgili mal doğru zamanda doğru yere ulaştırılır. Afet esnasında gerekli malzemelerin nakliyesinde firma bazında güvenilirlik ve ekonomik taşınma işi önemli kısmıdır.

Nakliye Yönetimi Nasıl Olur

Afetler esnasında nakliyat yönetimi, talep ve sonrasında satın alınan malzemelerin doğru yere doğru zamanda ulaştırılma demektir. Ve en önemli detay minimum düzeyde maliyettir. Gerekli indirimler sağlanır.Nakliye sektöründe depolama en temel gereksinimdir. Dolayısıyla malzemelerin gerek kullanılması gerekse sevk edilmesi aşamalarında depolanması, stoklanması söz konusudur.

Acil durumlar ve doğal afetlerde ihtiyaç malzemeleri saklanması önemli bir durumdur. Bunu da ancak profesyonel bir nakliye firmasının depolama hizmetinden yararlanılarak yapılır. Depolama hizmetini doğru yapabilmek için, nakliye firması doğru binalarda ve doğru çalışma alanlarında hizmeti vermek zorundadır.

Doğal afetler esnasında nakliye de nasıl ekspertiz aşaması varsa; afet anında da ön değerlendirme aşaması vardır. İlgili firmanın araç filosu ile nakliye sağlanması yapılır ki bu durumun yeterli olmaması hali destek alma zorunluluğunu doğurur.

Afetlerde Nakliye Yöntemi Nedir

Nakliye yönetimi sadece yük taşımak ifadesi altında kalmak değildir. Özellikle afetlerde yük ve yolcu taşıma nakliye kapsamında değerlendirilir. Mümkünse en az hasarla durumun azaltılmasında destek olma zamanıdır. Nakliye esnasında yük ve yolcunun zarar görmemesi o nakliye firması için temel misyondur.

Nakliye doğal afetler esnasında;

  • Karayolu Nakliyesi,
  • Demiryolu Nakliyesi,
  • Denizyolu Nakliyesi,
  • Havayolu Nakliyesi

şeklinde sınıflandırılarak uzmanlaşma dallarıdır. Bu dalların birbiri olan bağlantıları nakliyede olmazsa olmaz bir yaklaşımdır. Ancak normal şartlarda maliyet açısından yüksek olan bu nakliye tiplerinden bazıları, durum doğal afetler çerçevesinde olunca; entegre edilmeyi bekler.

Nakliye sektörü her zaman uyumlu bir çalışma sistemi ister. Her zaman kombine bir çalışma ister. Her zaman risklere karşı kritik bir B planı ister. Nakliye hizmetleri bir altyapı üzerinde taşımacılığı en profesyonel yönü ile uygulamak demektir. Konu afetler ve acil durumlar olduğunda ortaya çıkarılacak olan koordinasyon tam anlamı ile hazır olmalıdır.

Ev taşıma firması olarak her zaman, her koşulda, her hizmet şeklinde hizmetlerimizi sunmada kusursuzluk ve profesyonelliği ile ayakta durmaya devam diyoruz.